Njoftim për Shoqatat Lokale

Njoftim për trajnimet e OMT-së dhe trajnime tjera Shoqata Kosovare e të Shurdhërve në kuadër të trajnimeve të menaxhimit organizacional në Shoqatat lokale do të vazhdojë prap me temat si në vijim: Projekt propozimet për vitin 2021 dhe raportimin e tyre Raporti i aktiviteteve për vitin 2021 Raporti financiar si dhe gjendja e llogaris bankare …

Lexo më shumë

Translate »