Kontakti

Në fushen e kontaktit ju mund të gjeni të gjitha informatat e kontaktit si p.sh. Adresen, email adresen, web faqen,Facebook si dhe  Nr. i telefonit kontaktues.

Shoqata Kosovare e të Shurdhërve

Rr. Nazim Gafurri Nr. 280
10000 Prishtinë
Kosovë

email: deafkosovar@gmail.com
web:  www.shksh.org
Facebook: @Shoqata Kosovare e të Shurdhërve

Tel: +383 (0) 44 655 503 (vetem mesazh)
Tel: +383 (0) 44 319 287

Translate »