Bordi

Bordi i Drejtorëve të SHKSH-së 2023 – 2027

Zt. Besnik Parduzi
Kryetar
Zt. Fiton Sejdiu
Nënkryetar
Zt. Përparim Haziri
Sekretar
Znj. Gentiana Kamerolli
Arkatare
Znj. Fetije Krasniqi
Anëtare e Bordit
Zt. Liridon Bytyqi
Anëtar i Bordit

Një vend është i rezervuar për përfaqësuesin e komunitetit Serb.

Translate »