Ferizaj

Shoqata e të Shurdhërve në Ferizaj

Anëtarët e Bordit, 2022 – 2026

Zt. Imer Musliu
Kryetar
Znj. Meleki Mehmeti
Nënkryetare
E Rezervuar
Sekretar
Zt. Ejup Vravara
Arkatar
Znj. Kumrije Maliqi
Anëtare e Bordit

Adresa:
Shoqata e të Shurdhërve në Ferizaj
Rr. Dëshmorët e Kombit PN, Ferizaj 70000

Email: shshferizaj5@gmail.com
Tel: +383(0)49 488 349 (vetem sms)

Translate »