Java Ndërkombëtare e të Shurdhërve

Një përmbledhje e shkurtër e Javës Ndërkombetare të Shurdhërve të aktiviteteve si dhe dy arritjet e rëndesishme të ShKSh-së ku në vitin 2012 ështe botuar fjalori i parë në Gjuhën e Shenjave Kosovare së bashku me DVD dhe e dyta lansimi i fjalorit elektronik në Gjuhën e Shenjave Kosovare në këtë viti 2020. https://www.gjshk.org/ www.wfdeaf.org …

Lexo më shumëJava Ndërkombëtare e të Shurdhërve

Unë nënshkruaj për të Drejtat e Njerint

Të drejtat e njeriut janë një grup i të drejtave të ndërlidhura dhe të patjetërsueshme të qenësishme për çdo qenie njerëzore, pavarësisht nga kombësia e tyre, vendbanimi, seksi, origjina kombëtare ose etnike, paaftësia, feja, kultura ose gjuha. Të gjitha qeniet njerëzore kanë të drejtë të ushtrojnë të drejtat e tyre njerëzore pa diskriminim. Të drejtat …

Lexo më shumëUnë nënshkruaj për të Drejtat e Njerint

Udhëheqja e Shurdhër

Motoja e Konventës së KB për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara (CRPD) është “Asgjë për ne pa ne”. Do të thotë që çdo iniciativë e ndërmarrë në favor të personave të shurdhër duhet të bëhet në konsultim të ngushtë me ta përmes organizatave të tyre përfaqësuese në çdo fazë. Dituria fuqizon njerëzit …

Lexo më shumëUdhëheqja e Shurdhër

Translate »