NJOFTIM PËR KUVENDIN E ANËTARËVE

Të nderuar Anëtar të Kuvendit të SHKSH-së,   Më lejoni që në emër të anëtarve të bordit të SHKSH-së dhe unë Faton Parduzi si Kryetar i bordit të SHKSH-së të ju njoftojë që me datën 26 Qershor 2021 do të mbahet mbledhja e Kuvendit të Anëtarve të SHKSH-së ku për qëllim ka perzantimin e aktiviteteve …

Lexo më shumë

Java Ndërkombëtare e të Shurdhërve

Një përmbledhje e shkurtër e Javës Ndërkombetare të Shurdhërve të aktiviteteve si dhe dy arritjet e rëndesishme të ShKSh-së ku në vitin 2012 ështe botuar fjalori i parë në Gjuhën e Shenjave Kosovare së bashku me DVD dhe e dyta lansimi i fjalorit elektronik në Gjuhën e Shenjave Kosovare në këtë viti 2020. https://www.gjshk.org/ www.wfdeaf.org …

Lexo më shumë

Unë nënshkruaj për të Drejtat e Njerint

Të drejtat e njeriut janë një grup i të drejtave të ndërlidhura dhe të patjetërsueshme të qenësishme për çdo qenie njerëzore, pavarësisht nga kombësia e tyre, vendbanimi, seksi, origjina kombëtare ose etnike, paaftësia, feja, kultura ose gjuha. Të gjitha qeniet njerëzore kanë të drejtë të ushtrojnë të drejtat e tyre njerëzore pa diskriminim. Të drejtat …

Lexo më shumë

Translate »