Shpallja e vitit 2022 si viti i Aftesis së Kufizuar në Kosovë

Përshendetje anëtarë të nderuar të SHKSH-së,

Më lejoni të ju njoftojë që me datën 30.11.2021 Qeveria e Rebuplikës së Kosovës në mbledhjen e saj ka marrë vendim që të shpallë vitin 2022 si vitë I Aftësis së Kufizuar ku në vitin 2022 do të jetë një kalendar I aktiviteteve të personave me aftësi të kufizuara. Ne në emër të anëtarve të bordit duam të falenderojmë Qeverin e Rebuplikës së Kosovës, Zyren për Qeverisje të Mirë, të gjitha Organizatat e PAK për kontributin dhe bashkëpunimin e tyre në këtë fushë.

Translate »