Podujevë

Shoqata e të Shurdhërve në Podujevë

Anëtarët e Bordit, 2018 – 2022

Zt. Fiton Sejdiu
Kryetar
Znj. Hadie Tërmkolli
Nënkryetare
Znj. Ardita Dibra
Sekretare
Znj. Xhevdet Sadiku
Arkatar
E Rezervuar
Anëtar i Bordit

Adresa:
Shoqata e të Shurdhërve në Podujevë
Rr. Skënderbeu PN, Podujevë 11000

Email: shshpodujeva@gmail.com
Tel: +383(0)44 808 125 (vetem sms)