Podujevë

Shoqata e të Shurdhërve në Podujevë

Anëtarët e Bordit, 2022 – 2026

Znj. Hadie Tërmkolli
Kryetare
Zt. Fiton Sejdiu
Nënkryetar
Znj. Ardita Dibra
Sekretare
Znj. Xhevdet Sadiku
Arkatar
Znj. Gentiana Kamerolli
Anëtare e Bordit

Adresa:
Shoqata e të Shurdhërve në Podujevë
Rr. Skënderbeu PN, Podujevë 11000

Email: shshpodujeva@gmail.com
Tel: +383(0)46 172 585  (vetem sms)

                             Facebook: @Shoqata e të Shurdhërve në Podujevë

Translate »