Suharekë

Shoqata e të Shurdhërve në Suharekë

Anëtarët e Bordit, 2022 – 2026

Zt. Valdet Eshlani
Kryetar
Zt. Gazmend Bujari
Nënkryetar
Zt. Florim Kuqi
Sekretar
Znj. Edona Sokoli
Arkatare
Znj. Venera Sokoli
Anëtare e Bordit

Adresa:
Shoqata e të Shurdhërve në Suharekë
Rr. Banesa Kulla PN, Suharekë, 23000

Email: shsh.suharek@gmail.com

Tel: +383(0)49 538 336 (vetem sms)

                           Facebook: @Shoqata e të Shurdhërve ne Suharekë

Translate »