Interpretetet

Zt. Berat Cakaj
Interpret i Gjuhës së Shenjave Kosovare
Zt. Berat Rashiti
Interpret i Gjuhës së Shenjave Kosovare
Znj. Besa Preniqi
Interprete e Gjuhës së Shenjave Kosovare
Znj. Besjana Bajramaj
Interprete e Gjuhës së Shenjave Kosovare
Znj. Drita Sahiti
Interprete e Gjuhës së Shenjave Kosovare
Znj. Edita Randobrava
Interprete e Gjuhës së Shenjave Kosovare
Znj. Edona Randobrava
Interprete e Gjuhës së Shenjave Kosovare
Zt. Elvali Toprlak
Interpret i Gjuhës së Shenjave Kosovare
Znj. Havushe Islami
Interprete e Gjuhës së Shenjave Kosovare
Znj. Mirlinda Nuhiu
Interprete e Gjuhës së Shenjave Kosovare
Znj. Rukije Gashi
Interprete e Gjuhës së Shenjave Kosovare
Zt. Sali Nuhiu
Interpret i Gjuhës së Shenjave Kosovare
Zt. Selman Hoti
Interpret i Gjuhës së Shenjave Kosovare
Znj. Versa Selmani
Interprete e Gjuhës së Shenjave Kosovare
Znj. Zana Preniqi
Interprete e Gjuhës së Shenjave Kosovare
Znj. Zejnepe Sylejmani
Interprete e Gjuhës së Shenjave Kosovare
Translate »