Njoftim për Shoqatat Lokale

Njoftim për trajnimet e OMT-së dhe trajnime tjera

Shoqata Kosovare e të Shurdhërve në kuadër të trajnimeve të menaxhimit organizacional në Shoqatat lokale do të vazhdojë prap me temat si në vijim:

  • Projekt propozimet për vitin 2021 dhe raportimin e tyre
  • Raporti i aktiviteteve për vitin 2021
  • Raporti financiar si dhe gjendja e llogaris bankare Janar – Dhjetor 2021
  • Pagesat e Anëtarsimit për 2021
  • Organizimi i aktivitetetve të ndryshme 2021
  • Të tjera (diskutime)
  • Pregaditja e anëtarve të bordit të shoqatave lokale për zgjedhjet e reja për anëtar të bordit në 8 Shoqatat Lokale në Kosovë
  • Ju lutem që të keni parasysh për të gjithë ata të cilët janë vaksionuar apo kanë teste të vlefshme kundër virusit Covid-19 apo certifikatat e vaksinimit mund të jenë pjesëmarrës kurse pë rata të cilët nuk i kanë këto të dyja nuk mund të lejohen të marrin pjesë.

Ju faleminderit.

Translate »