Mbledhja e Kuvendit te Anëtarve të SHKSH-së

Përshëndetje,
 
Unë jam Faton Parduzi, kryetar i Shoqatës Kosovare të Shurdhërve. Përmes kësaj video po ju njoftoj që më datën 18 Qershor 2022 do të mbahet Kuvendi i Anëtarëve, në zyrët e shoqatës me fillim nga ora 10:00 por luteni që të jeni prezenet 9:30 me qëllim që takimi të fillojë në kohë. Kuvendi mbahet një herë në vit ku raportohen të gjitha aktivitetet dhe të arriturat.
Ju lus që shoqatat të përfaqësohen në mënyrë të barabartë nga dy gjinit, pra të jenë një mashkull dhe një femër.
 
Mirë u pafshim në takim!
 
Faleminderit!
Translate »