Lidhjet

Shoqata Finlandeze e të Shurdhërve

http://www.kuurojenliitto.fi

Shoqata Kombëtare Shqiptare e Njerëzve që nuk Dëgjojnë

http://www.anad.al

Federata Botërore e të Shurdhërve

https://wfdeaf.org

Federata Botërore e të Shurdhërve Seksioni i të Rinjëve

http://www.wfdys.org

Unioni Europian i të Shurdhërve

https://www.eud.eu

Unioni Europian i të Rinjëve të Shurdhër

http://eudy.info

Shoqata Kosovare e të Shurdhërve Seksioni i të Rinjëve

SHKSHSR KADYS

Shoqata e Sporteve për të Shurdhërit në Kosovë

Shoqata e Sporteve për të Shurdhërit në Kosovë

Forumi Kosovar i Aftësisë së Kufizuar

http://www.kdf-ks.org

Republika e Kosovës Qeveria

https://www.rks-gov.net

Gjuha e Shenjave Kosovare

https://www.gjshk.org/

Manuali i Punës së Gjuhës së Shenjave

http://www.slwmanual.info/

QBMK "Nënë Tereza" Prizren

https://qbmkneneterezapz.com/

Translate »