Njoftim për Shoqatat Lokale

Njoftim për trajnimet e OMT-së dhe trajnime tjera Shoqata Kosovare e të Shurdhërve në kuadër të trajnimeve të menaxhimit organizacional në Shoqatat lokale do të vazhdojë prap me temat si në vijim: Projekt propozimet për vitin 2021 dhe raportimin e tyre Raporti i aktiviteteve për vitin 2021 Raporti financiar si dhe gjendja e llogaris bankare …

Lexo më shumë

Njoftim

Njoftohen të gjithë anëtaret e 11 Shoqatave Lokale në Kosovë se trajnimet e Menaxhimit Organizacional do të fillojnë nga muaji Tetor deri në Dhjetor të vitit 2021 ku trajnimet do të mbahen në të gjitha shoqatat lokale, poashtu ju njoftojmë që personat të cilët janë të interesuar të marrinn pjesë duhet që të kenë çertifikatën …

Lexo më shumë