Mitrovicë

Shoqata e të Shurdhërve në Mitrovicë  

Anëtarët e Bordit,2018 – 2022

Znj. Hidajete Hashani
Kryetare
Zt. Nysret Gubetini
Nënkryetar
E Rezervuar
Sekretar
Zt. Mustaf Hashani
Arkatar
Znj. Bahrije Uka
Anëtare e Bordit

Adresa:
Shoqata e të Shurdhërve në Mitrovicë
Rr. Arta PN, Mitrovicë 40000

Email: shshmitrovice2@gmail.com

Tel: +383(0)49 229 806 (vetem sms)

Translate »