Mitrovicë

Shoqata e të Shurdhërve në Mitrovicë  

Anëtarët e Bordit, 2023 – 2027

Zt.Lulzim Ibishi
Kryetar
Zt.Visar Ferati
Nënkryetar
Zt.Abedin Syla
Sekretar
Znj.Samire Shabani
Arkatare
Znj.Belkize Ramaj
Anëtare e Bordit

Adresa:
Shoqata e të Shurdhërve në Mitrovicë
Rr. Arta PN, Mitrovicë 40000

Email: shshmitrovice@gmail.com

Tel: +383(0)49 485 192 (vetem sms)

Translate »