Vushtrri

Shoqata e të Shurdhërve në Vushtrri

Anëtarët e Bordit, 2022 – 2026

Zt. Besim Rrahmani
Kryetar
Znj. Qendresa Arifaj Parduzi
Nënkryetare
Zt. Besnik Parduzi
Sekretar
Zt. Egzon Ibishi
Arkatar
E Rezervuar
Anëtare e Bordit

Adresa:
Shoqata e të Shurdhërve në Vushtrri
Rr. Dëshmorët e Kombit PN, Vushtrri 42000

Email: shshvushtrri@gmail.com
Tel: +383(0)45 913 453 (vetem sms)

                               Facebook: @Shoqata e të Shurdhërve në Vushtrri

Translate »