Vushtrri

Shoqata e të Shurdhërve në Vushtrri

Anëtarët e Bordit, 2018 – 2022

Zt. Besim Rrahmani
Kryetar
Znj. Qendresa Arifaj Parduzi
Nënkryetare
Zt. Besnik Parduzi
Sekretar
Zt. Egzon Ibishi
Arkatar
Znj. Mexhide Isufi
Anëtare e Bordit

Adresa:
Shoqata e të Shurdhërve në Vushtrri
Rr. Dëshmorët e Kombit PN, Vushtrri 42000

Email: shshvushtrri@gmail.com
Tel: +383(0)45 913 453 (vetem sms)