Prizren

Shoqata Rajonale e të Shurdhërve në Prizren

Anëtarët e Bordit, 2022 – 2026

Zt. Liridon Bytyqi
Kryetar
Zt. Shqipron Qafleshi
Nënkryetar
Zt. Dibran Bytyqi
Sekretar
Znj. Hatixhe Kastrati
Arkatare
Znj. Behare Hasani
Anëtare e Bordit

Adresa:
Shoqata Rajonale e të Shurdhërve në Prizren
Rr. Tregu i Gjelbrt Nr. 8, Prizren 20000

Email: shrshprizren2018@gmail.com

Tel: +383(0)49 519 767 (vetem Sms)

                          Facebook: @Shoqata Rajonale e të Shurdhërve në Prizren

Translate »