Bordi i SHKSHSR

Shoqata Kosovare e të Shurdhërve Seksioni I të Rinjëve

Anëtarët e Bordit, 2020 – 2024

Zt. Besnik Parduzi
Kryetar
E Rezervuar
Nënkryetar
Zt. Dibran Bytyqi
Sekretar
Znj. Artina Berisha
Arkatare
Znj. Fllanza Kastrati
Anëtare e Bordit

Adresa:
Rr Nazim Gafurri Nr 28/2-1
FAH Postal 342
10000, Prishtinë
Kosovë

e-mail: shkshsr@hotmail.com
Facebook: SHKSHSR KADYS
Tel: +383 (0) 44 899 731 (vetem mesazh)

Translate »