Prishtinë

Shoqata e të Shurdhërve në Prishtinë

Anëtarët e Bordit, 2019 – 2023

Zt. Armend Ademi
Kryetar
E Rezervuar
Nënkryetar
Znj. Rina Toprlaku
Sektretare
Zt. Nebih Preniqi
Arkatar
Znj. Hidajete Avjazi
Anëtare e Bordit

Adresa:
Shoqata e të Shurdhërve në Prishtinë
Rr. Nëna Terezë Nr 28, Prishtinë 10000

Email: sh.shurdherve_pr@hotmail.com
Tel: +383(0)45 813 250 (vetem sms)

                             Facebook: @Shoqata e të Shurdhërve në Prishtinë

Translate »