Prishtinë

Shoqata e të Shurdhërve në Prishtinë

Anëtarët e Bordit, 2023 – 2027

Znj. Drita Toprlak
Kryetare
Zt. Burim Cakaj
Nënkryetar
E Rezervuar
Sektretare
Zt. Fatlumi Ibrahim
Arkatar
Zt. Driton Beriqi
Anëtari i Bordit

Adresa:
Shoqata e të Shurdhërve në Prishtinë
Rr. Nëna Terezë Nr 28, Prishtinë 10000

Email: sh.shurdherve_pr@hotmail.com
Tel: +383(0)45 813 250 (vetem sms)

                             Facebook: @Shoqata e të Shurdhërve në Prishtinë

Translate »