Pejë

Shoqata e të Shurdhërve në Pejë

Anëtarët e Bordit, 2019 – 2023

Zt. Xhevdet Ahmetaj
Kryetar
E Rezervuar
Nënkryetar
E Rezervuar
Sekretare
Zt. Bajram Pupovci
Arkatar
Fetanete Ahmetaj
Anëtare e Bordit

Adresa:
Shoqata e të Shurdhërve në Pejë
Rr. Shehi i Haxhi Zekës Nr 10, Pejë 30000

Email:    shshpeje@hotmail.com
Tel/Mob: +383(0)49 421 721 (vetem sms)

                                 Facebook: @Shoqata e të Shurdhërve në Pejë