Pejë

Shoqata e të Shurdhërve në Pejë

Anëtarët e Bordit, 2023 – 2027

Zt. Xhevdet Ahmetaj
Kryetar
Znj.Artina Berisha
Nënkryetare
E Rezervuar
Sekretare
Zt.Emrush Rexhaj
Arkatar
Znj.Shkurte Braha
Anëtare e Bordit

Adresa:
Shoqata e të Shurdhërve në Pejë
Rr. Shehi i Haxhi Zekës Nr 10, Pejë 30000

Email:    shshpeje@hotmail.com
Tel/Mob: +383(0)49 421 721 (vetem sms)

                                 Facebook: @Shoqata e të Shurdhërve në Pejë

Translate »