Njoftim për Shoqatat Lokale

Njoftim për trajnimet e OMT-së dhe trajnime tjera Shoqata Kosovare e të Shurdhërve në kuadër të trajnimeve të menaxhimit organizacional në Shoqatat lokale do të vazhdojë prap me temat si në vijim: Projekt propozimet për vitin 2021 dhe raportimin e tyre Raporti i aktiviteteve për vitin 2021 Raporti financiar si dhe gjendja e llogaris bankare …

Lexo më shumë

NJOFTIM PëR SHOQATAT LOKALE

Përshendetje të gjithë përfaqësuesve të Shoqatave Lokale në Kosovë   Më lejoni të ju njoftojë që tani e tutje do të mbahen mbledhjet e Kuvendit të Anëtarve të Shoqatave Lokale në Kosovë përveq mbledhjes së Kuvendit të Anëtarve të Shoqatave Lokale me qëllim të raportimit të aktiviteteve të shoqatës lokale pra të ( projekt propozimet, …

Lexo më shumë

TRAJMET E MENAXHIMIT ORGANIZACIONAL DHE TRAJNIME PËR GRAT DHE VAJZAT

Përshendetje,   Ju njoftojmë që SHKSH tani e tutje do të organizojë Trajnimet e Menaxhimit Organizacional nëpër Shoqatat Lokale në Kosovë pjesëmarrës në këto trajnime duhet të jenë 5 anëtaret e bordit të Shoqatës Lokale, 3 anëtar të shoqatës së sporteve 1 përfaqëuese nga grupi i garve, 1 përfaqësues nga të rinjët dhe 1 perfaqësues …

Lexo më shumë

Translate »