Drenas

Shoqata e të Shurdhërve në Drenas

Anëtarët e Bordit, 2022 – 2026

Znj. Hana Nuhija
Kryetare
Zt. Ramiz Lestrani
Nënkryetar
Zt. Ilir Bajrami
Sekretar
Zt. Adem Mehmeti
Arkatar
Znj. Arjeta Hoxha
Anëtare e Bordit

Adresa:
Shoqata e të Shurdhërve në Drenas
Rr. Barakat e Administratës së Kuvendit KomunalNr 16, Drenas 13000

Email:  shsh.drenas@gmail.com

Tel: +383(0)49 566 353 (vetem sms)

                              Facebook: @Shoqata e të Shurdhërve në Drenas

Translate »