Drenas

Shoqata e të Shurdhërve në Drenas

Anëtarët e Bordit, 2018 – 2022

Zt. Nesret Bajrami
Kryetar
E Rezervuar
Nënkryetar
E Rezervuar
Sekretar
Znj. Nora Lestrani
Arkatare
Znj. Arjeta Hoxha
Anëtare e Bordit

Adresa:
Shoqata e të Shurdhërve në Drenas
Rr. Barakat e Administratës së Kuvendit KomunalNr 16, Drenas 13000

Email:  shsh.drenas@gmail.com

Tel: +383(0)45 402 932 (vetem sms)