Gjakovë

Shoqata e të Shurdhërve në Gjakovë

Anëtarët e Bordit, 2018 – 2022

Zt. Musli Arifi
Kryetar
Zt. Elmi Kastrati
Nënkryetar
Zt. Skender Morina
Sekretar
Znj. Fllanza Kastrati
Arkatare
E Rezervuar
Anëtare e Bordit

Adresa:

Shoqata e të Shurdhërve në Gjakovë
Rr. Anton Cetta Nr 2, Gjakovë 50000

Email: sh.sh.gjk@live.com
Tel: +383(0)43 949 586 (vetem sms)