Support Us – Donate!

SHKSH përmes web-faqes kërkon mbështetje financiare në mënyrë që të lobojë për përmirësimin e jetës së përsonave të Shurdhër në Kosovë ju mund të kontriboni në xhirollogarinë tonë të cilën mund ta gjeni në web faqen. www.shksh.org

BANK TRANSFER

Account Name: Shoqata Kosovare e te Shurdherve

Address: Nazim Gafurri Nr. 28/2-1, 10000 Prishtina, KOSOVO

IBAN: XK051501090001337897

Swift Code: RBKOXKPR

Translate »