NJOFTIM PëR SHOQATAT LOKALE

Përshendetje të gjithë përfaqësuesve të Shoqatave Lokale në Kosovë
 
Më lejoni të ju njoftojë që tani e tutje do të mbahen mbledhjet e Kuvendit të Anëtarve të Shoqatave Lokale në Kosovë përveq mbledhjes së Kuvendit të Anëtarve të Shoqatave Lokale me qëllim të raportimit të aktiviteteve të shoqatës lokale pra të ( projekt propozimet, raporti i aktiviteteve dhe financiar, gjendja e llogaris së bankës për vitin 2020, pagesa e anëtarsimit për vitin 2020 dhe parapregaditja e anëtarve të bordit për mbledhjen e Kuvendit të Anëtarve) gjithashtu ju lus që të vendosni për data e organizimit të kuvendit dhe të njoftoni mua në email apo me kontakt direkt për caktimin e datave.
 
Ju faleminderit
Translate »