NJOFTIM PËR KUVENDIN E ANËTARËVE

Të nderuar Anëtar të Kuvendit të SHKSH-së,
 
Më lejoni që në emër të anëtarve të bordit të SHKSH-së dhe unë Faton Parduzi si Kryetar i bordit të SHKSH-së të ju njoftojë që me datën 26 Qershor 2021 do të mbahet mbledhja e Kuvendit të Anëtarve të SHKSH-së ku për qëllim ka perzantimin e aktiviteteve dhe raporteve financiare poashtu kjo mbledhje do të fillijë nga ora 10:00 por që prezent duhet të jeni në ora 9:30 gjithashtu sa i përketë vendit se ku do të mbahet duhet të persim deri në momentin kur do të ketë ndonjë ndryshim apo vendim nga ana e Qeveris së Kosovës lidhur me masat kundër pandemis Covid-19 gjithashtu ju njoftojmë prap me një tjetër video për vendin se ku do të mbahet gjithashtu në fund mos harroni që nga dy përfaqësues njëri duhet të jetë femër dhe tjetëri mashkull.
 
Ju faleminderit
Translate »