NJOFTIM PËR PRANIMIN E PUNËSIMIT

Njoftohen të gjithë anëtaret e Shoqatës Kosovare të Shurdhërve së me datën 13 Korrik 2019 pas aplikimit dhe intervistimit të aplikantëve të cilat kanë shprehur dëshire që të punojnë në SHKSH dhe pas shqyrtimeve nga ana e komisionit për rezultatet e aplikantëve ju njoftojmë se zt. Armend Ademi ka kaluar testin e rezultateve dhe është pranuar që të punojnë si asistent i Aovkimit në SHKSH-së nga fillimi i muajt Shtator 2019.

Translate »