Kuvendi i katert i Pergjithshem Zgjedhor i SHKSH-së

Me daten 22 Qershor 2019 eshte mbajtur Kuvendi i katert Zgjedhor, ne kete kuvend fillimisht u prezantuan aktivitetet, arritjet dhe sfidat e SHKSH-se per gjate 4 viteve te kaluara si dhe u prezantuan edhe objektivat e komunitetit te shurdher ne te ardhmen. Poashtu ne kete kuvend u mbajten zgjedhjet e anetarve te bordit te SHKSH-se per mandatin 4 vjecar 2019 – 2023 ku anetaret e rinje te zgjedhur te bordit jane: zt.Faton Parduzi – Kryetar, zt.Armend Ademi – Nenkryetar, znj. Liridona Rrudhani Haziri – Sekretare, zt. Abedin Isufi – Arkatar, zt. Shqipron Qafleshi – Anetar i Bordit dhe nje vend i rezervuar per Anetare te Bordit (Femer).

Translate »