Njoftim për pranimin e punesimit

Njoftohen të gjithë anëtaret e Shoqatës Kosovare të Shurdhërve se me daten 08 Qershor 2019 pas aplikimit dhe intervistimit të aplikantëve të cilat kanë shprehur dëshire që të punojnë në SHKSH dhe pas shqyrtimeve nga ana e komisionit për rezultatet e aplikantëve ju njoftojmë se znj.Kimete Haziri dhe znj.Hana Nuhija kane kaluar testin e rezultateve dhe janë pranuar që të punojnë si asistente të programit të SHKSH-së nga fillimi i muajt Shtator 2019.

Translate »