Njoftim për Grupin e ri të Trajnimeve për Trajner (TpT)

Përshëndetje të ndëruar anëtar të SHKSH-së
 
Me lejoni të ju njoftojë që grupi i parë i Trajnimeve për Trajner (TpT) ka përfunduar dhe të gjithë pjesëmarrësit janë certifikuar, gjithashtu ne jemi duke planifikuar të formojmë edhe grupin e dytë për këto trajnime ky grup përbehet nga anëtar nga Shoqatat Lokale ku pjesëmarrja duhet të jetë e barabart si meshkujt ashtu edhe për femra. Interesemin për të marrë pjesë në këto trajnime mund ta shfaqëni që nga sot deri me datën 22 Qershor 2020. Trajnimet do të fillojne gjatë muajit Korrik të 2020. Jeni të mirseardhur.
Translate »