Njoftim per Shoqatat Lokale

Njoftohen te gjitha Shoqatat lokale ne Kosove se trajnimet e menaxhimit organizacional do te vazhdojne edhe ne vitin 2020 gjithashtu do te mbajme takim sebashku me anetaret e kuvendit te shoqatave lokale per temat si ne vijim:
– Projekt Propozimet per 2019
– Raporti i Aktiviteteve (vjetor) 2019
– Raporti Financiar si dhe gjendja e llogaris bankare (Janar – Dhjetor 2019)
– Pagesat e Anetarsimit
– Organizimi i aktiviteteve te ndryshme
– Parapregaditja e mbledhjes se anetarve te bordit ne Shoqatat lokale

Translate »