Gjuha e Shenjave e Drejtë për të Gjithë Refugjatët

29 shtator 2019

Të gjithë personat e shurdhër të cilët kanë ikur nga vendet e tyre për shkak të luftës apo për arsye tjera dhe janë refugjatë duhet ofruar qasje dhe shërbime në gjuhën  e shenjave dhe duhet përfshirë në komunitetin e të shurdhërve në mënyrë të socializimit dhe përfshirjes së tyre në shoqëri.

#IWDeaf2019

Translate »