Gjuha e Shenjave e drejtë për të gjithë fëmijët

24 shtator 2019

95% e fëmijëve të shurdhër janë të lindur nga prindërit të cilët dëgjojnë andaj është shumë e rëndësishme që prindërit të mësojnë gjuhën e shenjave në mënyrë që të komunikojnë me fëmijët e tyre, sepse fëmijët kanë të drejtë të komunikojnë me prindërit e tyre.  Poashtu fëmijët kanë të drejtë të shkojnë në shkollë dhe të kenë arsim nëopërmjet gjuhës së shenjave dhe për këtë mësuesit duhet të njohin gjuhën e shenjave rrjedhshëm dhe të përdorin metodat e mësimdhënies bilingual (gjuhën e shenjave dhe shkrim leximin e gjuhës shqipe). Pra gjuha e shenjave është e drejtë për të gjithë fëmijët.

#IWDeaf2019

Translate »