Projektligji për GJITHËPËRFSHIRJE DHE TRAJTIM TË bARABARTË TË PAK

Sot me daten 27 Mars 2019 ne si përfaqësues të SHKSH-së kemi marrë pjesë në punëtorin dy ditore për hartimin e Projektligjit për trajtim dhe kategorizimin e Personave me Aftësi të Kufizuar, poashtu në këtë projektligj janë të angazhuar edhe eksperte të aftësis së kufizuar dhe ekspert ligjor. Punëtorit lidhur me këtë projektligj do të vazhdojnë deri në finalizimin e tij.

Translate »