Me datën 21 Dhjetor 2019 është mbajtur trajnimi i Menaxhimit Organizacional

Me datën 21 Dhjetor 2019 është mbajtur trajnimi i Menaxhimit Organizacional ku në këtë trajnim të pranishëm ishin nga dy përfaqesues nga Shoqatat Lokale si dhe grupi i TpT (Trajnime për Trajner) në këtë mbledhje janë prezantuar temat si Struktura dhe Proceset e punës së SHKSH-së si dhe pasqyrat financiare të shpenzimeve dhe menaxhimi i fondeve apo garnteve të ndryshme si dhe raportimin e tyre në Shoqatat Lokale këtë prezantim e kanë bërë Zt.Ramadan Gashi dhe Zt.Armend Ademi.

Si dhe në fund të kësajë mbledhje Kryetari i SHKSH-së Zt.Faton Parduzi ka shpërndar certifikatat e përfundimit të trajnimeve 3 vjecare të Trajnimeve për Trajner për 10 anëtar të këtijë grupi ku kryetari me këtë rast ju dëshironë punë të mbarë dhe suksese në të ardhmen në Shoqatat Lokale dhe shpreson që kjo do të ju ndihmojë në punët dhe nevojat e komunitetit të Shurdhër.

Translate »