Fuqizimi i Grave të Shurdhëra në pozita udhëheqëse dhe menaxhues

Përshëndetje për të gjithë!
 
Më lejoni të ju njoftojë se projekti për fuqizimin e grave në pozita udhëheqëse dhe menagjuese e përkrahur nga CDF do të vazhdojë me punëtorinë e dytë, duke filluar nga shtatori dhe do të pëfundojë në janar 2022. Gjatë muajit shtator nuk është mbajtur anjë punëtori për shkak të masave anti-COVID 19.
Punëtoria e parë do të mbahet me datë 7 tetor 2021 në Prizren duke filluar në orën 10:00 në SHR në Prizren. Pjesëmarrësit në këtë trajnim duhet të kenë njërën nga si më poshtë:
 
1. Certifikaten e vaksinimit (dy dozat)
2. Testin PCR ose dëshmi se kanë kaluar COVID 19
 
Të gjithë ata të cilët nuk kanê njërën nga këto dëshmi nuk do të lejohen të marrin pjesë në punëtori.
 
Ju falemnderit!
 
Translate »