Njoftim per Koncept Dokumentin për Ligjin Gjithpërfshirës

Qeveria e Kosovës me datën 4 Dhjetor 2018 në mbledhjen e saj të qeveris ka miratuar koncept dokumentin për Ligjin Gjithpërfshires dhe gjithashtu në vitin e ardhshem do të formohen grupet punues që të draftohet Ligji Gjithpërfshires dhe me pas të miratohet nga Kuvendi i Kosovës, lidhur me procesin e Ligjit Gjithpërfshires ju do të njoftoheni për cdo situate apo procesin e punes mbi këtë Ligj.

Translate »