Punëtoria për Ligjin për mbrojtje nga Diskriminimi

Ligji për Mbrojtje nga Diskriminimi, Të drejtat e barbarta për Personat me Aftësi të Kufizuar në Qasje Fizike

Punëtoria dy ditore e cila i dedikohet “Ligjit për Mbrojtje nga Diskriminimi – Të drejtat e Barabarta për Personat me Aftësi të Kufizuar në Qasje”.

E organizuar nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal si bashkë partnere zbatuese me GIZ –in e Projektit Rajonal SoRi, “Të drejtat sociale për grupet në nevojë”.

Në Tiranë 15 – 16 Nëntor 2018

Translate »