Prizren

Shoqata Rajonale e të Shurdhërve në Prizren

Anëtarët e Bordit,2018 – 2022

Zt. Enver Hoti
Kryetar
Zt. Safet Gashi
Nënkryetar
Zt. Liridon Bytyqi
Sekretar
Znj. Hana Nuhija
Arkatare
Znj. Arifiqe Mejzini
Anëtare e Bordit

Adresa:
Shoqata Rajonale e të Shurdhërve në Prizren
Rr. Tregu i Gjelbrt Nr. 8, Prizren 20000

Email: shrshprizren2018@gmail.com

Tel: 049 519 767 (vetem Sms)

Translate »