Pejë

Shoqata e të Shurdhërve në Pejë

Anëtarët e Bordit, 2018 – 2022

Zt. Emrush Rexhaj
Kryetar
Znj. Hyre Berisha
Nënkryetare
I/E Rezevuar
Sekretar
Zt. Haki Aliçaj
Arkatar
Zt. Zija Shala
Anëtar i Bordit

Adresa:
Shoqata e të Shurdhërve në Pejë
Rr. Shehi i Haxhi Zekës Nr 10, Pejë 30000

Email:    shshpeje@hotmail.com
Tel/Mob: 044 910 381, 049 551 538 (vetem sms)

Translate »