Pejë

Shoqata e të Shurdhërve në Pejë

Anëtarët e Bordit, 2019 – 2023

Zt. Xhevdet Ahmetaj
Kryetar
Zt. Faton Kastrati
Nënkryetar
Znj. Liberta Dauti
Sekretare
Zt. Bajram Pupovci
Arkatar
Znj. Florije Zijade
Anëtare e Bordit

Adresa:
Shoqata e të Shurdhërve në Pejë
Rr. Shehi i Haxhi Zekës Nr 10, Pejë 30000

Email:    shshpeje@hotmail.com
Tel/Mob: 049 421 721 (vetem sms)

Translate »