Drenas

Shoqata e të Shurdhërve në Drenas

Anëtarët e Bordit, 2018 – 2022

Zt. Nesret Bajrami
Kryetar
Zt. Shpend Hoxha
Nënkryetar
Zt. Meriton Shehu
Sekretar
Znj. Nora Lestrani
Arkatare
Znj. Arjeta Hoxha
Anëtare e Bordit

Adresa:
Shoqata e të Shurdhërve në Drenas
Rr. Barakat e Administratës së Kuvendit KomunalNr 16, Drenas 13000

Email:  shsh.drenas@gmail.com

Tel: 045 402 932 (vetem sms)

Translate »