Prishtinë

Shoqata e të Shurdhërve në Prishtinë

Anëtarët e Bordit, 2015 – 2019

Zt. Armend Ademi
Kryetar
Zt. Burim Cakaj
Nënkryetar
Znj. Rina Toprlaku
Sektretare
Zt. Nebih Preniqi
Arkatar
Znj. Hidajete Avjazi
Anëtare e Bordit

Adresa:
Shoqata e të Shurdhërve në Prishtinë
Rr. 2 Korriku Nr 10/12, Prishtinë 10000

Email: sh.shurdherve_pr@hotmail.com
Tel: 044 899 167 (vetem sms)

Translate »