Ferizaj

Shoqata e të Shurdhërve në Ferizaj

Anëtarët e Bordit, 2018 – 2022

Zt. Naser Maliqi
Kryetar
Znj. Meleki Mehmeti
Nënkryetare
Zt. Mehmet Mehmeti
Sekretar
Zt. Imer Musliu
Arkatar
Znj. Kumrije Maliqi
Anëtare e Bordit

Adresa:
Shoqata e të Shurdhërve në Ferizaj
Rr. Dëshmorët e Kombit PN, Ferizaj 70000

Email: shshferizaj@gmail.com
Tel: 049 488 349 (vetem sms)

Translate »