Bordi

Bordi i Drejtorëve të SHKSH-së 2015 – 2019

Zt. Faton Parduzi
Kryetar
Zt. Shqipron Qafleshi 
Nënkryetar
Zt. Abedin Isufi
Sekretar
Zt. Adem Syla
Arkatar
Znj. Kimete Haziri
Anëtare e Bordit
Znj. Liridona Rrudhani Haziri
Anëtare e Bordit

Një vend është i rezervuar për përfaqësuesin e komunitetit Serb.

Translate »