Bordi i SHKSHSR

Shoqata Kosovare e të Shurdhërve Seksioni I të Rinjëve

Anëtarët e Bordit, 2016 – 2020

Znj. Rina Toprlak
Kryetare

    

Zt. Armend Ademi
Nënkryetar
Zt. Besnik Parduzi
Sekretar
Zt. Fiton Sejdiu
Arkatar
Znj. Liberta Dauti
Anëtare e Bordit

Adresa:
Rr Nazim Gafurri Nr 28/2-1
FAH Postal 342
10000, Prishtinë
Kosovë

e-mail: shkshsr@hotmail.com
Facebook: SHKSHSR KADYS
Tel: +377 (0) 44 899 731 (vetem mesazh)

Translate »