Njohja Ligjore e Gjuhëve Kombëtare të Shenjave

Uganda ishte vendi i parë në botë që njohu legalisht gjuhën e saj të shenjave në 1995. Që atëherë, vetëm afërsisht 50 vende u kanë dhënë gjuhëve të tyre kombëtare të shenjave një status të barabartë me gjuhët e tyre kombëtare të folura. Kjo është më pak se 25% e 193 Shteteve Anëtare të Kombeve …

Lexo më shumëNjohja Ligjore e Gjuhëve Kombëtare të Shenjave

Mjedise gjithëpërfshirëse të Gjuhës së Shenjave

Gjuhët dhe gjuhët e shkruara kombëtare me kolegët e tyre të shurdhër, duke ndjekur një kurrikulë që maksimizon potencialin e plotë të të nxënit të fëmijëve që nuk dëgjojnë, të mësuar nga mësues të rrjedhshëm në gjuhën e shenjave kombëtare. Arsimi cilësor dhe gjithëpërfshirës është thelbësor për të fuqizuar dhe mundësuar që njerëzit e shurdhër …

Lexo më shumëMjedise gjithëpërfshirëse të Gjuhës së Shenjave

Translate »